Ordlista

Här samlar och förklarar vi de vanligaste begreppen inom vår bransch. Målsättningen är att steg för steg bygga ut ordlistan och att därmed underlätta kommunikationen för såväl kunder som leverantörer.